Editar -palvelut Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 07.11.2019.


1. Rekisterinpitäjä
Editar -palvelut, 36200 Kangasala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tanja Andrejeff, editarpalvelut@gmail.com

3. Rekisterin nimi
VARAA 247.FI Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kirjautuessasi ajanvarauspalveluumme antamasi yhteystiedot tallennetaan järjestelmäämme. Kirjautuminen tuo yrittäjäasiakkaillemme taloudellista ja toiminnallista turvaa.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriimme tallentuvia tietoja ovat: Etunimi, sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), tiedot varatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä maksutavat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ajanvarauspalvelumme kirjautumislomake ja ajanvarauskalenteri.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset, ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Varsinaisen palvelun tuottaja eli yritysasiakkaamme on oikeutettu saamaan omien asiakkaidensa rekisteriimme tallentuneet tiedot. Editar -palvelut ei käytä tallentuneita tietoja markkinointiin, eikä luovuta niitä järjestelmän ulkopuolisille, poislukien mahdollisiin rikoksiin liittyvät viranomaispyynnöt.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut tietonsa, ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).